“ฝ่ายมีชีวิต” เขื่อนธรรมชาติ ตอบโจทย์วิกฤติอย่างยั่งยืน

 

 

โจทย์ทางธรรมชาติที่ว่า    “เมื่อน้ำเปลี่ยน พืชจะเปลี่ยน    และสัตว์ก็จะเปลี่ยนตาม    และที่สุดแล้วสังคมก็จะเปลี่ยน”   วันนี้ฝายมีชีวิตได้ตอบโจทย์นี้แล้วครับ  “ฝายมีชีวิต” ได้เปลี่ยนสังคมแล้ว   เพราะ ฝายมีชีวิตได้ทำให้น้ำมีคุณภาพดี  และปริมาณที่เพียงพอหล่อเลี้ยงผืนดินนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน  และสังคมอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในขณะนี้

 

 

ฝ่ายมีชีวิต  เหมือนเป็น  เครื่องมือที่บรรเทาปัญหาสารพัดน้ำ  ทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำหลาก ปัญหาน้ำใต้ดิน  ปัญหาการน้ำกัดเซาะชายฝั่ง  ปัญหาความชุ่มชื้นของดิน  ปัญหาความหลากหลายทางชีวภาพ    โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่โบราณกาล  ตลอดจนแนวพระราชดำริหลายแนว มาเป็นหลักการอันสำคัญ ผสมผสานกับแนวคิดในการจัดการตนเองของชุมชน   และหลักการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างธรรมชาติ  ทั้งคน  สัตว์  พืช   สามารถอยู่ร่วมกันและเกื้อหนุนกันอย่างยั่งยืน

 

193130

 

เพราะเหมือนสร้างกระบวนการให้ชุมชนเรียนรู้ข้อมูลหรือทุนทรัพยากรของในชุมชน   จนชุมชนสามารถจัดการทรัพยากร   และสามารถกำหนดทิศทางของเขาเองได้    โดยมีภาคีเครือข่ายภายนอกเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนบ้างตามสมควร  เช่น ทางศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน  และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี    ที่เข้ามาสนับสนุนการสร้างฝายมีชีวิตในครั้งนี้   เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน  ตามนโนบาย หลัก 3 ประโยชน์ ยั่งยืน  คือ ประเทศชาติ สังคม และบริษัท ที่เป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ  เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)   มาโดยตลอด 96 ปีที่ผ่านมา

 

 

S__37847055

 

เนื่องจาก พื้นที่ลำห้วยวังก้า จังหวัดน่าน  เคยประสบปัญหาน้ำแล้งในลำธารธรรมชาติ  หน่วยงานรัฐ เอกชน ชาวบ้าน และภาคีเครือข่าย   โดยผู้ที่มาร่วมสร้างฝายมีชีวิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน    จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยวังก้า   บ้านวังว้า  จังหวัดน่าน      สร้างฝาย “เชียงคานร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต”  การสร้างฝายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ   และเป็นไปอย่างราบรื่น

 

 

ปัจจุบัน  “ฝายมีชีวิต”    จึงประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้ในทั่วประเทศ   ทั้งชุมชนเมือง  ชุมชนชนบท     จนกระทั่ง ครม.  ได้มีมติสนับสนุนให้มีการดำเนินการจัดทำ ฝายมีชีวิต ไว้เป็นเครื่องมือที่สำคัญ  ในการแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งอยู่ในปีนี้

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>