กรมอุทยานและเครือซีพี เดินหน้าสานพลังประชารัฐ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จ.น่าน

กอ.รมน.น่าน ผนึกกำลังกรมอุทยานและเครือซีพี เดินหน้าสานพลังประชารัฐ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จ.น่าน

 

 

S__17031204
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ร่วมกับศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชลประทานน่าน และเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP) สานพลังประชารัฐด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้จัดการตนเอง ร่วมกันรักษาระบบนิเวศ พร้อมสนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตรให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ ณ บ้านนาบง หมู่ที่14 อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

 

​ พันเอกรุศมนตรี จิณเสน กล่าวว่า “โครงการสานพลังประชารัฐพัฒนา และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน    ณ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ที่ 9 (พมพ.9)
บ้านนาบง หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเชียวให้เเก่บ้านนาบง
หมู่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สานพลังประชารัฐด้วยศาสตร์พระราชา

 

S__17031203

 

 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ตลอดจนการบริหารจัดการน้ำ ดิน และป่าไม้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสนับสนุนแนวทางการประกอบอาชีพการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ภูมิประเทศ สภาพสังคม เเละวัฒนธรรม”​กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงได้มอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมตามโครงการสานพลังประชารัฐพัฒนา และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน รวมถึงได้ผนึกกำลังภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน

 

S__17031206

 

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดน่านและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีแนวทางให้คนอยู่คู่กับป่าแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันเเละกัน ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย อาทิเช่น ไผ่ กล้วย กาแฟ เป็นต้น เพื่อลดการใช้สารเคมี นับเป็นการยกระดับเเละสร้างคุณค่าเศรษฐกิจและสังคมชุมชนในชุมชนท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา สืบไป

 

S__17031207

 

 

 

S__17031216

 

 

 

​ด้านนายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “โครงการสานพลังประชารัฐพัฒนา และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน นับเป็นโครงการที่มีความสำคัญ เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงคุณค่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง ผ่านกระบวนการการทำเกษตรที่เอื้อต่อระบบนิเวศ ซึ่งเป็นเเนวทางธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจถึงหลักการทำการเกษตรที่ยั่งยืน ไม่ทำลายผืนป่า เเละสิ่งเเวดล้อมโดยรอบ

S__17031209

 

 

S__17031210

 

 

 

ด้วยหลักการนี้จึงย่อมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน เพราะคนในพื้นที่ยังสามารถ ทำมาหากินบนพื้นที่เดิมโดยไม่มีผลกระทบหรือผลเสียตามมา นับว่าเป็นโครงการที่สามารถทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ “Heart” มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน “Health” มุ่งมั่นสร้างสังคมยั่งยืน และ “Home” มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 17 ประการ (United Nations Sustainable Development Goals : SDGs)”

 

____________________________________

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>