กรุยทาง….ข้าวโพดจากแหล่งถูกต้อง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชที่มีความสำคัญตัวหนึ่งคือนอกจากจะ เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แล้ว ยังสามารถ แปรสภาพเป็นเม็ดเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเกษตรกรชาวไร่ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในชนบท…

ข้าวโพดน่าน

 

ในขณะที่ข้าวโพดตัวนี้ให้ประโยชน์แก่เกษตรกร แต่ต้องกลับกลายมาเป็นจำเลยของสังคม ด้วยแหล่งผลิตหรือพื้นที่ในการปลูกนั้นส่วนหนึ่งมักจะเป็นไร่เลื่อนลอย หมายถึงการบุกรุกพื้นที่ป่าอัน เป็นสาเหตุในการทำลายสิ่งแวดล้อม….

และ….ประเด็นนี้ก็ไล่กันเป็นลูกระนาด ยาวไกลไปจนถึงเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารอันเป็นปัญหา ระดับโลก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หลายกลุ่มจึงเกิดความตระหนักต่อปัญหาอันจะ เกิดขึ้่น จึงวางแนว นโยบายการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรให้รัดกุม ยิ่งขึ้น

อย่างเช่น….กรุงเทพโปรดิ๊วส (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งที่รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับโรงงานอาหารสัตว์ซีพีเอฟ จีึงประกาศรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สามารถยืนยันความถูกต้องถึงแหล่งที่ มาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็นเครื่องมือให้คู่ค้าธุรกิจ สามารถยืนยันพื้นที่และผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างชัดเจน

 

ไพศาล เครือวงศ์วานิช

 

คุณไพศาล เครือวงศ์วานิช รอง กก. กรุงเทพโปรดิ๊วส บอกถึงเรื่องนี้ว่า……ขณะนี้บริษัทสามารถดำเนินการอบรมและทำความเข้าใจ กับคู่ค้าธุรกิจที่มีทั้งหมดรวม 400 ราย เพื่อขอความร่วมมือในการเชื่อมต่อถึงเกษตรกรผู้ผลิตเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมใน การยืนยันข้อมูลแหล่งที่มาของข้าวโพดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม….

….ขณะเดียวกัน บริษัทยังร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) จัดทำ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วยการอบรมให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ในการลดต้นทุน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะยาวแต่มูลค่าผลผลิตเพิ่ม

 

thairath_2962553230351

โดย….ปีนี้ดำเนินการโครงการแล้วใน 8 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ เลย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 45,000 ไร่ และตั้งเป้าว่าภายใน 5 ปี (2558-2562) จะ ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 225,000 ไร่ ซึ่งจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 20,000 ราย…รอง กก. กรุงเทพโปรดิ๊วส สรุปทิ้งท้ายไว้อย่างนั้น…!!!

 

ดอกสะแบง

 

 

เครดิต  วันที่ 4/09/2015  จากคอลัม หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน   ไทยรัฐ

ภาพจาก internet

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>