คอนแทร็คฟาร์มมิ่ง ช่วยเกษตรกรแข็งแกร่ง ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์

คอนแทร็คฟาร์มมิ่ง (contract farming) เป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนในสังคมตั้งคำถามว่าตกลงว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงหรือไม่ จนเกิดคำถามว่า ทำไมเกษตรกรที่ได้ประโยชน์อยู่ที่ไหน แล้วเราในฐานะผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างไรกับเรื่องนี้

พอดีได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้ที่รู้เรื่องคอนแทร็คฟาร์มมิ่งคนหนึ่ง คุณณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผู้คร่ำหวอดในคอนแทร็คฟาร์มมิ่งเล่าว่า คอนแทร็คฟาร์มมิ่งเป็นระบบการทำธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีการร่วมงาน ระหว่างบริษัท สถาบันการเงินและเกษตรกร โดยเกษตรกรในฐานะเป็นต้นทางการผลิตสินค้าวัตถุดิบ ระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อส่งต่อให้บริษัทซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการผลิตสินค้า หรือแปรรูปสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม รู้และทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ทำให้รู้ตลาดต้องการสินค้าจำนวนเท่าไรลดความเสี่ยงเรื่องตลาดและราคาตกต่ำรวมไปถึงเรื่องการบริหารจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  ขณะที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เมื่อมีคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ ย่อมเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

ณรงค์CPF(2)

คุณณรงค์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรไทยไม่สามารถพัฒนาอย่างที่ควรจะเป็นมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ประการแรก การขาดองค์ความรู้ที่จะเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุนที่ดี ผลิตสินค้าคุณภาพดีได้ราคาสูงตรงความต้องการของตลาด ประการที่สอง ความสามารถเข้าถึงเงินทุน ที่จะนำมาขยายกิจการของตัวเองหรือเพิ่มเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยขึ้น และประการสุดท้าย เรื่องตลาดซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเราได้ยินได้ฟังจนเคยชิน และบางครั้งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ถ้าเปิดใจกว้างก็จะเห็นว่า คอนแทร็คฟาร์มมิ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยยกระดับอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นต้นทางของห่วงโซ่การผลิต หรือ ซัพพลายเชนของการผลิตอาหารให้กับเรารับประทาน สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง โดยมีผู้ประกอบการเป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรที่ช่วยให้

เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งทุนได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระหว่างบริษัท ขณะเดียวกันเกษตรกรเอ งยั งสามารถมีรายได้ที่แน่นอน มีฐานะที่มั่นคงและแข็งแกร่ง

download (7)

ผู้เขียนได้มีโอกาสรับฟังเกษตรกรตัวจริงที่อยู่ในระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่ง ป้าอรพิน โกสินทร์ เลี้ยงหมูในระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรามากว่า 8 ปี แต่เดิมป้าและสามีเคยเลี้ยงหมูอิสระมาก่อนในขณะนั้นการเลี้ยงหมูอิสระทำรายได้ให้กับครอบครัวได้ดี แต่ต่อมาต้องประสบปัญหาโรคระบาด และตลาดผันผวนต่อเนื่องทำให้เกษตรกรรายย่อยอย่างตนและเพื่อนๆ อยู่ไม่ได้หลังจากศึกษาข้อมูล ตนจึงตัดสินใจเลี้ยงสุกรในระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งซึ่งช่วยให้ตนได้เรียนรู้และสามารถเลี้ยงหมูที่ได้ประสิทธิภาพ มีการบริหารต้นทุน และสามารถจัดการเรื่องกลิ่น และของเสียไม่ให้กระทบต่อเพื่อนบ้านในชุมชน และปีนี้เตรียมขยายเล้าหมูเพื่อให้ลูกคนที่สองที่จบปริญญาตรี และตั้งใจกลับมาสืบทอดอาชีพเลี้ยงหมูต่อจากตน เพราะเห็นรายได้ที่ดีกว่า และได้อยู่ดูแลพ่อแม่

5ahbkgkcg9i7ga966cfah

ป้าอรพิน เล่าว่าที่ประสบความสำเร็จ เพราะความขยันอดทนและใส่ใจการเลี้ยงหมูให้ได้คุณภาพที่ดี การเลือกอยู่กับบริษัทที่มั่นใจได้ว่าเป็นพี่เลี้ยงที่ดี ดูแลเอาใจใส่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด มีการส่งต่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาให้ มีการถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาอย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญเกษตรกรต้องมีวินัยที่ดีในการเลี้ยงหมูให้แข็งแรงเพื่อส่งต่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพแก่บริษัท ซึ่งเราก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีพร้อมกันด้วย

เช่นเดียวกับฟาร์มของศศิธร ฉานุใกล้กับฟาร์มป้าอรพิน เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อายุไม่ถึง 30 ปี สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมจากพ่อแม่ เพราะตั้งแต่จำความได้ก็เห็นคอนแทร็คฟาร์มได้ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับพ่อแม่ มีรายได้ที่แน่นอนและเติบโตมาเรื่อยๆ ตนจึงไม่ลังเลที่จะสืบทอดอาชีพจากพ่อแม่ เพราะระบบช่วยให้ตนเรียนจบ สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา และไม่คิดว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทใหญ่ เพราะเกษตรกรต้องตระหนักว่าตัวเองเป็นต้นทางการผลิตอาหารปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา จึงต้องดูแลเอาใจใส่เลี้ยงสัตว์ให้แข็งแรง ปลอดโรค ซึ่งได้บริษัทเป็นพี่เลี้ยงที่ดีคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดด้วย มีการแลกเปลี่ยนและเพิ่มเติมความรู้ระหว่างกันตลอดเวลา ภูมิใจทุกครั้งที่เห็นผู้คนได้รับประทานเนื้อหมูอร่อยและปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนของเกษตรกร 2 ในเกษตรกรจำนวนเพียง 5,000 รายที่อยู่ในระบบคอนแทร็คฟาร์มกับซีพีเอฟ ซึ่งคุณณรงค์ระบุว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 97 ของ 5,000 รายประสบความสำเร็จ โดยวัดจากความสามารถในการชำระเงินกู้คืนธนาคารได้ครบถ้วน และน้อยกว่าร้อยละ 3 ที่มีปัญหานั้นต้องเลิกกิจการไป ส่วนหนึ่งมาจากเหตุผลของส่วนตัว เช่น ปัญหาสุขภาพ ขาดคนมาสืบทอดกิจการ  หรือชุมชนย้ายเข้ามาอยู่ใกล้ฟาร์มมากเกินไป เป็นต้น

ขณะที่ในภาพรวมของประเทศไทยประชากรกว่า 60 ล้านคน มีคนที่ทำอาชีพเกษตรกรประมาณ 5 ล้านคน และมีเกษตรกรที่อยู่ในระบบคอนแทร็คฟาร์มมิ่งประมาณ 2-3 แสนราย โดยอยู่กับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็ก บ้างก็ทำได้ดีมีมาตรฐาน และมีบางส่วนก็ไม่ ซึ่งต้องขึ้นอยู่ทุกภาคส่วนคงต้องร่วมมือกัน โดยมีภาครัฐเป็นผู้นำเพื่อให้เกษตรกรในระบบคอนแทร็คฟาร์มเป็นหนึ่งในคู่ค้าและซัพพลายเชนการผลิตอาหารต้นทางเป็นสามารถเข้มแข็งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และคนไทยและทั่วโลกมีอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานอย่างพอเพียงและยั่งยืน.

อ้างอิงจาก ไทยโพสต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>