“เตาเผาชีวมวล-เลี้ยงปศุสัตว์ กู้วิกฤติเกษตรกร”

 

ทางออกลดการเผาซังข้าวโพดสามารถนำไปทำเป็นถ่านชีวมวลได้ หรือการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์

ปัญหาหมอกควันไฟป่าที่อำเภอแม่แจ่มเกิดขึ้นมาเป็น 10 ปี เกิดจากชาวบ้านจุดไฟเผาซังข้าวโพดเพื่อเตรียมการปลูกข้าวโพดในครั้งต่อไป ซึ่งเป็นปัญหาที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาช่วยเหลือ ทั้งวางมาตรการหยุดเผา ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้เงินสนับสนุนให้แก่หมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือ ทำให้เรื่องนี้มีการถกเถียงว่าจะนำเสนอทางออกอย่างไรหากไม่ใช้วิธีการเผา ที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 

 

ทั้งนี้ ทางภาครัฐและเอกชนก็ได้ข้อสรุปหนทางแก้ไขปัญหาว่าสามารถนำซังข้าวโพดกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีก นั่นก็คือการทำถ่านชีวมวล ซึ่งช่วยลดต้นทุนชีวิตให้แก่เกษตรกรได้ โดยเตาเผาซังข้าวโพดชีวมวลได้เกิดขึ้นจากการประดิษฐ์ของผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่นาจรร่วมมือกับสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว.ประสานมิตร สนับสนุนโดยภาคเอกชน บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาโดยมอบเงินทุนวิจัย เพื่อต่อยอดผลิตเตาเผาชีวมวล ที่จะนำซังข้าวโพดมาทำเป็นถ่าน ในการนำร่องผลิตขึ้นมาก่อน 10 เตา ราคาเตาละ 6,000 บาท โดยจะมีการกระจายสู่ชุมชนให้แก่ชาวบ้านในอนาคต

 

สำหรับเรื่องดังกล่าวกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ได้จัดให้เปิดเวทีล้อมคุย “อาชีพทางเลือกระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการปลูกข้าวโพดไปสู่พืชชนิดอื่นเพื่อร่วมกันรักษาและแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยมีนายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายก อบต.บ้านนาจร, นายพรหมมินทร์ หนักแน่น อดีตกำนันผู้บุกเบิกการปรับเปลี่ยนอาชีพ, นางภัทรลดา สุวรรณนวล กำนันตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม พร้อมตัวแทนชาวบ้าน และอาจารย์นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว.ประสานมิตร เข้าร่วม

นางภัทรลดา สุวรรณนวล กำนันตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม ได้เปิดเผยถึงต้นตอปัญหาการเผาซังข้าวโพดไว้ว่าการปลูกข้าวโพดทำให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินทุกวันนี้ ถามว่าอยากเปลี่ยนอาชีพไหม อยากเปลี่ยน บวกกับต้นทุนสูงเพราะใช้สารเคมีด้วย จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เพราะถ้าชาวบ้านไม่ปลูกข้าวโพดก็ไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไร

“ปัจจุบันตำบลแม่นาจรมี 19 หมู่บ้าน ปลูกข้าวโพด 15 หมู่บ้าน ถ้าจะนำซังข้าวโพดมาใช้ประโยชน์คือเอามาอัดป็นถ่านขายเป็นอาชีพ ก็น่าจะดี ซึ่งจะลดการแก้ปัญหาหมอกควันไปก็อยากฝากผู้บริหาร CP ว่าชาวบ้านจะพยายามช่วยแก้ปัญหาหมอกควันให้มากที่สุด เพราะจากที่นายอำเภอได้ขอร้องหลายๆเรื่อง ทุกส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี”

นางภัทรลดา สุวรรณนวล กำนันแม่นาจร.JPG

          นางภัทรลดา สุวรรณนวล กำนันตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม

 

ขณะที่นายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายก อบต. บ้านนาจร เผยว่าจากปัญหาดังกล่าวไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามแก้ปัญหามานานแล้ว เพียงแต่ไม่ได้แก้อย่างจริงจัง และในปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอ ประชาชนและภาคเอกชนอย่าง CP เข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณ ก็ทำให้การเผาซังข้าวโพดลดลงอย่างเห็นได้ชัด

“ตามรายงานจากวันที่ 15 ก.พ.-28 มี.ค.59 จะเกิดจุดเผา 231 จุด แต่ปีนี้เกิดขึ้นเพียง 91 จุด ผลลัพธ์ที่ออกมาวันนี้ ทำให้เรายิ่งมีความหวังมากขึ้น รวมถึงเป้าหมายหลักในการทำงานก็ได้มีการร่วมมือกับผู้นำชุมชน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเชื่อว่าปีหน้าหรือปีต่อๆไป หมอกควันไฟป่าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด”

นายบวร สิริยะชัยพันธ์ นายก อบต.แม่นาจร.JPG

นายบวร สุริยะชัยพันธ์ นายก อบต. บ้านนาจร

 

ด้านนายพรหมมินทร์ หนักแน่น อดีตกำนันผู้บุกเบิกการปรับเปลี่ยนอาชีพ ได้อธิบายถึงการแก้ปัญหาว่าเกษตรกรปลูกข้าวโพดสลับกับการเลี้ยงปศุสัตว์ก็ทำให้การเผาซังข้าวโพดลดน้อยลงไปได้กลุ่มที่เป็นเกษตกรที่มีคุณภาพหน่อย มีฝีมือก็จะเลี้ยงโคขุนเพื่อส่งตลาดของโพนยางคำ ตัวนึงก็แล้วแต่เฉลี่ยประมาณ 50,000-70,000 บาท ต่อตัว ซึ่งก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้

“สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรอยู่รอดได้  ก็จะมีการปล่อยโคไว้ในทุ่งให้โคเลี้ยงตัวเอง ถึงเวลาก็จะลงมาจากเขา ถ้าหายไปหนึ่งตัวหรือสองตัวคือเรื่องปกติ อาจจะกลับลงมาไม่ครบ แต่การเลี้ยงโคก็เป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งนอกจากปลูกข้าวโพดที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น”

นายพรหมมินทร์ หนักแน่น.JPG

นายพรหมมินทร์ หนักแน่น อดีตกำนันผู้บุกเบิกการปรับเปลี่ยนอาชีพ

 

 

 

อาชีพเลี้ยงวัว.JPG

วัวที่เกษตกรเลี้ยงไว้

 

อย่างไรก็ตาม หนทางลดการเผาซังข้าวโพด นอกจากจะนำไปทำเป็นถ่านชีวมวล หรือจะเปลี่ยนอาชีพไปเลี้ยงปศุสัตว์ สิ่งหนึ่งก็คือ การที่ชาวบ้านในพื้นที่จะมองเห็นปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนรวม คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมถึงภาครัฐสามารถทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าทางเลือกใหม่นี้จะเกิดความยั่งยืนได้ ก็จะทำให้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าลดลงไปได้เยอะ ประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

เครดิต   TNN 24

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>