ทำไม!….ต้องเข้าใจประเทศไทย 4.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้จัก Thailand 4.0 แบบเข้าใจง่ายๆ

ขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ไปในทิศทางเดียวกันคือความเข้าใจในนโยบายดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีทั้งสื่อมวลชน และองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยเผยแพร่นโยบายและแนวทางขับเคลื่อน Thailand 4.0 ให้เกิดความเข้าใจและให้เกิดความร่วมมือกันขับเคลื่อนในวงกว้างให้มากขึ้น

 

จากอดีตจนถึงปัจจุบันยุคของไทย 

thailand ยุค1-3

 

เริ่มต้นกันที่ Thailand 1.0 ซึ่งช่วงนั้นรัฐก็จะเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม เช่น หมู หมา กา ไก่ พืชไร่ พืชสวน ส่วนการส่งออกสมัยนั้นยังเป็นแค่พวกไม้สัก ดีบุกเท่านั้นเอง    โมเดลต่อมาก็เป็น Thailand 2.0 ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบาแต่หันมาใช้แรงงานจำนวนมากแทน เช่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อะไรพวกนี้      และในช่วงที่เราอยู่กันขณะนี้ก็คือ Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคของอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น และเรื่องของการลงทุน มีการขยับไปลงทุนในต่างประเทศอีกด้วย

S__3358774

 เพราะ Thailand 3.0 ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันทำให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปีก่อน     ช่วง พ.ศ.2500-2536 เศรษฐกิจของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7-8% ต่อปี     แต่หลังจาก พ.ศ.2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นเพียง 3-4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ ‘ความเหลื่อมล้ำด้านความร่ำรวย’ อีกต่างหาก     และสุดท้ายก็เรื่องของ ‘ความไม่สมดุลในการพัฒนา’ ซึ่งเรื่องพวกนี้นี่แหละครับที่ทำให้รัฐบาลต้องหันมาใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่    เพื่อให้เราก้าวข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ใน 3-5 ปีนี้

S__3358775

 

 

ทุกคนที่รับรู้ถึงวิกฤตในครั้งนี้ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้ที่ Thailand 4.0 หวังว่า  มันจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักทั้งหลายที่เคยเจอมาตลอดได้          ซึ่งThailand 4.0 นี้เป็นการ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ นั่นเอง เปลี่ยน  จากที่แต่ก่อนเราลงมือทำมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อยมาเป็นลงมือทำน้อยๆ   แต่  ได้ผลตอบแทนมหาศาล        โดยการเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน   และ  นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

ใครจะถูกยกระดับเพื่อมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ  ในการขับเคลื่อน thailand 4.0

 

 

 

S__3358776

 

 

 

 

S__3358777

 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จะต้องเริ่มต้นจากนวัตกรรม  เปลี่ยนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่สองด้าน  ได้แก่  ความหลากหลายทางชีวภาพ  และ  ความหลกหลายเชิงวัฒนกรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน  เน้นไปที่ 5 กุล่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ได้แก่

  1. กลุ่มอาหาร  เกษตร  และเทคโนโลยีชีวภาพ

  2.กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์  

  3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์  และระบบเครื่องกล

  4.กลุ่มดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ

  5.กลุ่มเทคโนโลยีสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  และบริกรที่มูลค่าสูง

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยนำนวัตกรรมเข้ามาสู่ในกลุ่มที่จะสร้างธุรกิจ

 

S__3358778S__3358779

   

Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับ      เคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อม ๆ กัน สิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่ ซึ่งด้วยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป

#Thailand 4.0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>