ครม.ไฟเขียวงบ 3.57 หมื่นล้านบาท ฟื้นฟูแฟลตดินแดง

หากแฟลตดินแดงแล้วเสร็จไปตามกำหนด ประชาชนที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่ยังไม่มีที่พักอาศัยจะมีชีวิตดีขึ้นถือเป็นโครงการยกระดับและช่วยชีวิตของประชาชนประมาณ 30,000 คน

Read more