ธุรกิจอยู่ได้ … ต้องรู้จักให้สังคม

หลายๆ คนคงมีคำถามหลากหลายอยู่ในใจสำหรับคำว่า “กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)” หรือที่บางคนเรียกสั้นๆว่า “SE” มันมีความหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งจริงๆ แล้ว ความหมายของ SE นั้น กว้างมาก ไม่สามารถจำกัดคำเฉพาะทางได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นความหมายแบบไหน แต่ก็มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำเพื่อตอบแทนสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีองค์กรธุรกิจนั้น เป็นผู้สนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าวนี่เป็นหลัก

Read more

UNDP จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

นายศุภชัย เจียรวนนท์

Read more