ทางเดินไม่โรยกลีบกุหลาบ…ของ “ธนินท์ เจียรวนนท์”

ไม่มีใครไม่รู้จัก “ธนินท์ เจียรวนนท์” ชื่อนี้คงผ่านหูคนไทยมาพอสมควร เขาคือ เจ้าสัวธนินท์เจ้าของ CP หรือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือเจ้าของ 7-11 เมืองไทย รวมไปถึงห้างค้าส่งอย่าง Makro ในปีที่ผ่านมา แล้วรู้หรือไม่….เส้นทางเดินชีวิตของ “ธนินท์ เจียรวนนท์” มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ตลอดอายุ 78 ปี ของผู้ชายคนนี้

Read more

ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนจากสองวิสัยทัศน์ “มหาเศรษฐีระดับโลก”

หากมาเทียบกันให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทั้งสองบุคคลได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงการดำเนินธุรกิจในระดับโลก (Globalization) และการดำเนินธุรกิจในระดับท้องถิ่น (Localization) ว่าอะไรนั้นมาดูกัน …..

Read more