กรมอุทยานและเครือซีพี เดินหน้าสานพลังประชารัฐ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ จ.น่าน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ร่วมกับศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชลประทานน่าน และเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP) สานพลังประชารัฐด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้จัดการตนเอง ร่วมกันรักษาระบบนิเวศ พร้อมสนับสนุนการประกอบอาชีพการเกษตรให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ ณ บ้านนาบง หมู่ที่14 อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

Read more

ครม.ไฟเขียวงบ 3.57 หมื่นล้านบาท ฟื้นฟูแฟลตดินแดง

หากแฟลตดินแดงแล้วเสร็จไปตามกำหนด ประชาชนที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่ยังไม่มีที่พักอาศัยจะมีชีวิตดีขึ้นถือเป็นโครงการยกระดับและช่วยชีวิตของประชาชนประมาณ 30,000 คน

Read more