แม่แจ่มสั่งติวเข้ม เปิดศูนย์ฯ แก้ปัญหาหมอกควัน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 ที่ ศูนย์ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งขึ้นภายในห้องประชุม อ.แม่แจ่ม นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าว ร่วมกับนายสมเกียรติ มีธรรม ผอ.ศูนย์ภูมิสารสนเทศฯ และนางภัทรลดา สุวรรณนวล กำนันตำบลแม่นาจร และนายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเปิดศูนย์ฯ เพื่อเป็นการรวมพลัง ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาคม และผู้นำชุมชน เดินยุทธศาสตร์เชิงรุกแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่จะเกิดขึ้นใน ปี 2560 เน้น 3 มาตรการ

Read more