ฟาร์มหมูปลอดสาร..สกัดมหันตภัย “ยีนดื้อยา”

ปัญหาการลักลอบซื้อขายและใช้ยา “โคลิสติน” (colistin) ในฟาร์มหมูของประเทศไทยกำลังเป็นที่จับตามองของทั่วโลก หลังจากพบยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ “เอ็มซีอาร์-1” (MCR-1) ที่เกิดจากการใช้ยาโคลิสตินอย่างผิดวิธี เฉพาะผลสำรวจพื้นที่เลี้ยงหมูสำคัญ 3 จังหวัดของไทย ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี และชลบุรี โดยสุ่มตรวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 2 ปี พบเชื้อดื้อยาโคลิสตินในฟาร์มหมู 40-100 เปอร์เซ็นต์ และยีนเอ็นซีอาร์-1 20-66 เปอร์เซ็นต์

Read more

แนะผู้เลี้ยงไก่-สุกร ปรับตัวสู้ภัยแล้ง-ลดตาย

แนะนำเทคนิคการ เลี้ย

Read more

คอนแทร็คฟาร์มมิ่ง ช่วยเกษตรกรแข็งแกร่ง ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์

คอนแทร็คฟาร์มมิ่ง (c

Read more

ภาคปศุสัตว์ ป้องเชื้อดื้อยาได้ดีกว่าคน!! โดย นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล 

Read more