พื้นที่ไร่ครึ่งปลูกพืช 10 ชนิด สร้างรายได้เดือนละครึ่งแสน ทำยังไงต้องดู…

พื้นที่ไร่ครึ่ง ของเกษตรกรใน จ.นครปฐม สร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละครึ่งแสน จากการทำเกษตรประณีต ใช้เคมีน้อย โดยปลูกพืช 10 ชนิดเต็มพื้นที่เป็นชั้นๆ สลับเก็บผลผลิตหมุนเวียนขาย มีรายได้รายวัน-รายเดือนตลอดปี

Read more

ยุคประหยัด!! กินผักอย่าทิ้งราก….เอามาปลูกใหม่ได้

 เคล็ดลับในการปลูกผั

Read more

ผักสวนครัวรั้วกินได้ 9 ชนิดปลูกง่าย

การปลูกผักสวนครัว ส่วนใหญ่ยกแปลงเพาะปลูกแต่ก็มีหลายบ้านใช้รั้วในการปลูก ให้เลื้อยคลุมเพื่อประโยชน์หลายทางทั้งด้านสวยงามและสามารถนำมารับประทานได้

Read more

เกษตรแนวตั้ง Vertical Farm และระบบ Robot Farm

พูดถึงการทำเกษตรทุกวันนี้ หลายคนน่าจะนึกถึงการปลูกผักในแปลงเกษตร ที่มีการใช้พื้นที่เป็นแปลง ให้น้ำโดยสปริงเกอร์ ต้องดูแลเรื่องปุ๋ย และวัชพืช คำถามจึงมีอยู่ว่า แล้วถ้ามีพื้นที่จำกัดล่ะ จะสามารถปลูกพืชได้ไหม หรือแม้กระทั้งพื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคที่มากขึ้นจะทำยังไง ในต่างประเทศตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือญี่ปุ่นเอง

Read more

“เกษตรอินทรีย์” คำแฟชั่น ที่น้อยคนจะเข้าใจจริง!!!!

“เกษตรอินทรีย์” คำแฟชั่น ที่น้อยคนจะเข้าใจจริง!!!!

ช่วงนี้เห็นคนมาต่อต้านเกษตรอุตสาหกรรม บอกให้เกษตรกรมาทำเกษตรอินทรีย์กันเยอะ แต่กลับทำเกษตรอินทรีย์กันแบบมั่วๆ ไม่ยอมให้มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

Read more

เกษตรอินทรีย์…ขายได้แค่ไหน?

     

Read more