“เกษตรอินทรีย์” คำแฟชั่น ที่น้อยคนจะเข้าใจจริง!!!!

“เกษตรอินทรีย์” คำแฟชั่น ที่น้อยคนจะเข้าใจจริง!!!!

ช่วงนี้เห็นคนมาต่อต้านเกษตรอุตสาหกรรม บอกให้เกษตรกรมาทำเกษตรอินทรีย์กันเยอะ แต่กลับทำเกษตรอินทรีย์กันแบบมั่วๆ ไม่ยอมให้มีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

Read more