EEC โครงการอนาคตของชาติ ส่งผลต่อมนุษย์เงินเดือนอย่างไรบ้าง?

การพัฒนาเขต EEC ถือเป็นโครงการอนาคตของประเทศไทย โดยแทบจะทุกภาคส่วนมีการพูดถึงและตั้งความหวังกับเขตเศรษฐกิจนี้ไว้มาก โดยหวังว่าจะช่วยเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่ซบเซามาตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่านโยบาย Mega-project ยุทธศาสตร์ชาติแผนนี้ มันจะเข้ามาสร้างผลกระทบในด้านใดบ้าง ซึ่งก็อาจจะมีหลายมุมมอง แต่ถ้ามองในด้านบวก สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะส่งผลในด้านดีหลายๆ ด้าน แก่พวกเราพนักงานมนุษย์เงินเดือนและผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะคนที่ทำงานในพื้นที่เขต ECC อย่างมาก ถ้าหากทำโครงการนี้ทำสำเร็จ

Read more