ชีวประวัติ ธนินท์ เจียรวนนท์ Nikkei My Memoirs บทที่ 3 : ไก่ที่คุณพ่อเลี้ยง ออกไข่ได้ทุกวัน

คุณพ่อคิดว่าไก่พวกนั้นอาจจะขาดสารอาหาร จึงนำปลาป่นมาผสมกับรำข้าว ทำเป็นอาหารให้ไก่กิน นอกจากนี้ยังให้ไก่กินผักและเปลือกหอยบดเพิ่ม คุณพ่อไม่มีความรู้เรื่องโภชนาการและสารอาหาร ท่านไม่รู้จักโปรตีน ไม่รู้จักแคลเซียม แต่เพราะท่านเป็นคนช่างสังเกต จึงทดลองทำอาหารสัตว์ ปรากฏว่าไก่ที่เคยไม่ออกไข่ หลังจากที่กินอาหารที่คุณพ่อผสม ก็เริ่มออกไข่ทุกวัน

Read more

ข้อมูลที่ถูกบิดเบือนจากสองวิสัยทัศน์ “มหาเศรษฐีระดับโลก”

หากมาเทียบกันให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทั้งสองบุคคลได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงการดำเนินธุรกิจในระดับโลก (Globalization) และการดำเนินธุรกิจในระดับท้องถิ่น (Localization) ว่าอะไรนั้นมาดูกัน …..

Read more