แก้ พ.ร.บ.ยาฯ ไม่เอื้อร้านสะดวกซื้อ ทำเพื่อปชช.

พรบ.ยาฯ (2510) ไม่มีการแก้ไขกว่า 50 ปี แล้ว พอจะแก้ไขก็ถูกบิดเบือนจากโซเชียลมีเดีย การเปิดร้านขายยายังต้องมี “เภสัชกร” เหมือนเดิม มีกฏหมายควบคุมอย่างชัดเจน และเพื่อประโยชน์ของประชาชน

Read more