ทฤษฎีไฮโล ที่ล่ำลือ!!!

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) อธิบายประเด็นนำเกษตรกรรมเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ยกกรณีตัวอย่าง เช่น อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค 4.0 โดยใช้หลักการของ “ทฤษฎี 3 สูง 1 ต่ำ” คือ ลงทุนสูง คุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง แต่ต้นทุนต่ำ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

Read more

เปิดตัวโครงการ True Digital Park‬ มุ่งเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub)

True Digital Park‬ มุ่งเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล (Digital Hub) ของไทย ชูระบบนิเวศน์สมบูรณ์แบบที่สุด และแนวคิด Open Innovation เสริมแกร่งสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ เพิ่มศักยภาพประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลระดับ ภูมิภาค

Read more